Historie

Vi vet ikke med sikkerhet når det for første gang ble spilt hornmusikk i Lillesands gater, men i bokverket ”Musikkorpsene i Norge” slås det fast at Lillesand Hornmusikk i alle fall var i aktivitet den 17. mai 1876. Derfor regnes det året som stiftelsesår, og vi feiret følgelig vårt 125-års jubileum med mye livskraft og optimisme i 2001.

Oppstarten var etter alt å dømme relativt beskjeden. I våre annaler finnes opplysninger om de fem som midt på 1870-tallet utgjorde hornmusikken i Lillesand. Kunstmaler Johan Malmeros var musikalsk leder og spilte Ess-kornett. For øvrig besto korpset av fire andre staute karer - blikkenslager, snekker, sjømann og bonde - på henholdsvis B-kornett, althorn, basun og tuba.

Fram mot 1. verdenskrig vokste korpset sakte men sikkert, og etter et opphold i krigsårene 1914-18, har byen hatt sin hornmusikk ”uten nevneverdig stans”, som det heter i nevnte bokverk.

Lillesand Hornmusikk har hatt en rekke dirigenter i årenes løp, mange av dem sterke og frodige personligheter. Jacob Syvertsen som ledet korpset fra 1932 og fram mot midten av 1950-tallet, er utvilsomt den mest legendariske av dem alle – musiker av Guds nåde, pedagog og inspirator av rang.

I 1956 ble Lillesand Guttemusikk (seinere Lillesand Skolemusikk) startet under ledelse av Jacob Syvertsen, og dermed sikres også Hornmusikken god rekruttering på noe lengre sikt. Det arbeidet som ble gjort på 50- og 60-tallet, med Jacob Syvertsen som ildsjel og drivende kraft, danner mye av grunnlaget for det rike musikklivet som siden har blomstret i Lillesand. Uten Skolemusikken ville eksempelvis ikke Hornmusikken ha kunnet oppleve en så frodig renessanse som den en har hatt de siste 25-30 årene – i hovedsak under Tor Flaas (inspirerende og dyktige) musikalske ledelse

Lillesand Hornmusikk fremstår i dag som en svært livskraftig, noen vil si temmelig ellevill, foreteelse i lokalmiljøet og dets kulturliv. Rekrutteringen er god, vi har i dag 40 -45 aktive medlemmer, og korpset vet å sette sitt preg på arrangementer og tilstelninger – året rundt. I hverdag og til fest, vinter som vår, i sommersol og høstregn stiller Hornmusikken opp og kaster glans over store og små begivenheter, skaper humør, stemning og høytid. (Og det tar vi sikte på å gjøre i minst 125 år til…)

forfattet av Paul Flaa
sensurert av Hans Reiersen